Zaznacz stronę

wesprzyj nas

Pomóż nam pomagać

Pomóż nam zaoferować pomoc innym małżeństwom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, które ze względów finansowych nie mogą skorzystać ze wsparcia jakiego potrzebują oferujemy. W tym celu zbieramy dobrowolne darowizny.

Możesz wpłacić dowolną kwotę. Dziękujemy za wszelkie darowizny!

Nasza fundacja prowadzi działalność na rzecz pożytku publicznego. Wszelkie darowizny można odliczać od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym i tym samym pomniejszać należny podatek za rok, w którym darowizna została przekazana.

Osoby fizyczne mogą odliczyć darowiznę w deklaracji PIT-36 lub PIT-37 poprzez załącznik PIT/O. Darowizny te wykazuje się w pozycji 11 lub 12 tego formularza w wysokości dokonanej w danym roku darowizny, jednak nie wyższej niż 6% dochodu wykazywanego w deklaracji podatkowej.

Osoby prawne mogą rozliczyć darowiznę poprzez formularzu CIT-8 w wysokości dokonanej darowizny, jednak nie więcej niż 10% osiągniętego dochodu. Kwotę przysługującego odliczenia wykazuje się w załączniku CIT-8/O (17) w pozycji 139 lub 140.

 

 

Fundacja Farma Serca, ul.Nowolipki 14/30, Warszawa

Nr konta: 79114020040000330282890758

Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe

Skontaktuj się z nami!

9 + 14 =